Lectori

Trif Roxana Maria

Conf. Univ. Dr. Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „George Baritiu”, fost magistrat Curtea de Apel Brasov

Este licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti din 1985 şi doctor în drept din 2007. De asemenea, este avocat în Baroul Braşov din anul 1985 şi conferenţiar universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii ``George Baritiu``, din anul 1992. Magistrat de cariera, începand cu anul 1998 şi până în anul 2012 a fost pe rând judecator la judecătoria Braşov, apoi la Tribunalul Braşov fiind preşedinta Secţiei Civile, ca începând cu anul 2001 să fie judecător la secţia civilă a Curţii de Apel Braşov. Membra în Asociaţia Magistraţilor din România începand cu anul 1998 şi formator la Institutul Naţional de Magistratură incepând cu anul 2001 şi până in 2013, cu o vastă experienţă în pregătirea magistraţilor, este specialistă în drept civil şi drept procesual civil. Este autoarea a numeroase cursuri de specialitate de drept civil şi drept procesual civil şi a mai multor culegeri de practică judiciară în materie civilă din care amintim: Drept procesual civil. Note de curs. Autor.Editura Universităţii ``George Bariţiu`` Braşov, Braşov, 2007; Curs de procedură civilă.Partea I+II.Autor. Ediţia a III-a. Editura Omnia Uni S.A.S.T. Braşov, 2012; Teste grilă pentru examenul de licenţă.Coautor. Editura Omnia Uni S.A.S.T., Braşov, 2012. Având o bogată experienţă teoretică şi practică, dobândită pe parcursul celor 19 ani de cariera în domeniul juridic, dna conf. univ. dr. Trif Roxana va fi lectorul care va sustine modului de Drept Procesual Civil si Organizare Judecatoreasca.

Bazil Oglinda

Conf. Univ. în cadrul Universitatii Romano-Americane, avocat în cadrul Baroului Bucuresti

Bazil Oglinda este doctor in drept si conferentiar universitar. Preda in cadrul Universitatii Romano – Americane si in cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti. In calitate de avocat, domnul Bazil Oglinda este specializat in drept civil si comercial, intern si international, precum si in dreptul constructiilor, inclusiv contracte FIDIC. De asemenea, domnul Bazil Oglinda este vicepresedintele Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Ruxandra Folostina

Lector. univ. dr. la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, expert psiholog definitiv

Ruxandra Folostina este Psiholog cu drept de liberă practică, psiholog specialist, atestat profesional în condiţiile Legii nr.213/2004, în specialitatea psihologie educaţională. Este licenţiată a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, promoţia 2004. Doctor în Psihologie al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii din Bucureşti, 2011. Cadru didactic titular al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii din Bucureşti, la disciplinele: Programe de comunicare şi limbaj augmentativ, Metodologia cercetării psihopedagogice, Managementul educaţiei speciale. Specialist evaluare şi intervenţie clinică la persoanele cu nevoi speciale. Visiting professor la Universitatea din Limerick (Irlanda), precum şi la Universitatea din Barcelona (Spania). Ca şi competenţe, expertiza nivelului inteligenţei cognitive, a inteligenţei emoţionale, a nivelului de maturizare socio-afectivă. Evaluarea comportamentului, inclusiv a nivelului de agresivitate (fizică, verbală, impulsivitate), a perosnalităţii, a stimei şi a imaginii de sine, etc. Ruxandra Folostina – Lector. univ. dr. la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, expert psiholog definitiv va sustine modului Interviu pentru admiterea in INM si Magistratura.

Popescu Rebeca

doctorand sociologie, cu experienţă de 10 ani în lucrul cu persoane care au comis infracţiuni

Este licenţiată a Facultăţii de Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti din 2001 şi doctorand la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială începand cu anul 2013. De asemenea, din anul 2007, este consilier de probaţiune la Serviciul de Probaţiune Dâmboviţa. Este autor al lucrării “Grupul şi comportamentul delicvenţial în activitatea de probaţiune”, 2014 - Editura Polirom. Doamna Popescu Rebeca, va fi lectorul care va susţine modulul de Sociologie aplicată în Probaţiune.

Vasile Baiculescu

Doctorand , formator in domeniul dreptului penal

Vasile Baiculescu este absolvent al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Nicolae Titulescu, master Cariera Juridica - Universitatea Nicolae Titulescu si master Stiinte Penale – Universitatea Romano- Americana , doctorand , formator in domeniul dreptului penal. Dl Vasile Baiculescu va susţine modulul de Drept Penal.

Pop Amalia

PROFESOR TITULAT STIINTE SOCIO - UMANE LA LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU CLUJ NAPOCA

Este licenţiata a Facultăţii de Istorie - Filosofie , specializarea filosofie , din cadrul Universităţii Babes Bolyai din Cluj Napoca din anul 2000. De asemenea, este profesor titular de stiinte socio – umane (logica, argumentare si comunicare, psihologie , economie, sociologie, filosofie , educatie antreprenoriala, economie aplicata) la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Cluj Napoca. Profesor de cariera, începand cu anul 2000 şi până in prezent a ajutat la pregatirea mai multor seri de studenti in vederea admiterii la INM/Magistratura. Având o bogată experienţă teoretică şi practică, dobândită pe parcursul celor 18 ani de cariera în domeniul rationamentului logic si al stiintelor socio – umane, dna profesor Pop Amalia va fi lectorul care va sustine modulul de Rationament Logic in cadrul cursului de pregatire pentru admiterea in INM/Magistratura.

Constantin Duvac

Profesor Universitar Doctor - Facultatea de Drept Universitatea Româno-Americană din Bucureşti , Cercetător asociat – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Avocat

Constantin Duvac a absolvit Facultatea de Drept, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” (1997); cursuri postuniversitare de: Dreptul afacerilor internaţionale, Academia de Ştiinţe Economice – Facultatea de Contabilitate (1998); Ştiinţe juridice penale, Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept (1998); Ştiinţe administrative, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative (1999), Management, Centrul de Studii Postuniversitare al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” (2004), Probleme actuale ale securităţii naţionale (2013), Colegiul Naţional de Apărare. Este doctor în drept, specializarea drept penal, cu teza Pluralitatea aparentă de infracţiuni (2008 – Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”). Specializări: Principle Based Leadership – The Importance of Ethics, Pointman Leadership Institute California (Bucureşti, 2007). Ca şi activitate profesională, este ofiţer de cercetare penală, D.G.P.M.B., Serviciul cercetări penale (1997-1998); ofiţer de cercetare penală, Direcţia cercetări penale din I.G.P.R. (1998-2002); adjunct şef serviciu, Direcţia cercetări penale din I.G.P.R. (2002-2004); director al Direcţiei inspecţie internă din I.G.P.R. (2004-2005); director al Direcţiei cercetări penale din I.G.P.R. (2005-2008); director al Direcţiei juridice din I.G.P.R. (2008-2009); director al Corpului de Control al ministrului administraţiei şi internelor (2009-2010); director general adjunct al Corpului de Control al ministrului administraţiei şi internelor (2010-2012); director general al Direcţiei generale audit intern din M.A.I. (2012-2013); avocat definitiv în Baroul Gorj (2011-prezent); avocat (partner) – SCA Şerban&Asociaţii din Bucureşti (2013-2014). Activitati didactice:asistent universitar, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică a Universităţii „Spiru Haret” Bucureşti (2004-2007); lector universitar, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică a Universităţii „Spiru Haret” Bucureşti (2007-prezent), lector universitar, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” Bucureşti (2010-2011); cercetător asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (2010-prezent); conferenţiar universitar la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice a Universităţii Agora Oradea, specializarea drept penal – partea specială, confirmat prin Ordinul MECTS nr. 5269/05.09.2011; Masteratul „Ştiinţe penale” organizat de Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti (2010-prezent); Masteratului European în Criminalistică, organizat, în parteneriat, de Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”

Mihail Lohanel

Lector Universitar Dr. - FACULTATEA DE DREPT DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII „GEORGE BARITIU”, FOST MAGISTRAT CURTEA DE APEL BRASOV

Este licentiat al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti din 1991 , doctor in drept din 2010 , lector universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii “George Baritiu”, din anul 1999 specializat in drept civil si procedura civila si formator colaborator extern în cadrul formării continue, Şcoala Naţională de Grefieri.
Magistrat de cariera - judecator , incepand cu anul 1994 si pana in prezent a fost pe rand judecator la judecatoria Brasov, apoi la Tribunalul Brasov , ca incepand cu anul 2000 sa fie judecator la sectia civila a Curtii de Apel Brasov , membru în comisia de evaluare a activităţii judecătorilor din cadrul Curţii de Apel, locţiitorul purtătorului de cuvânt, judecător desemnat pentru susţinerea recursului în interesul legii.
În perioada 1994-2006 a participat la numeroase conferințe și cursuri inclusiv pe noile coduri, a publicat mai multe articole în activitatea didactică la Editura Omnia Uni S.A.S.T., Braşov.
Este autor a numeroase cursuri de specialitate de drept civil și drept procesual civil și a mai multor culegeri de practică judiciară în materie civilă din care amintim :
- Recursul în procesul civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011
- Drept execuţional civil, note de curs, Editura Omnia Uni S.A.S.T., Braşov, 2010
- Motivele de recurs. Prezent şi perspective, în A.U.B., 2010-III, Editura C.H. Beck
- Teste grilă pentru examenul de licență. Coautor. Editura Omnia Uni S.A.S.T., Brașov, 2012.
Având o bogată experienţă teoretică şi practică, dobândită pe parcursul celor 24 ani de cariera în domeniul juridic, dl lector. univ. dr. Mihail Lohanel va fi lectorul care va sustine modului de Drept Civil.